Framtiden ser ljus ut med ökat stöd till solceller

Framtiden ser ljus ut med ökat stöd till solceller

Regeringen önskar öka stödet för solceller

Det har blivit allt populärare att installera solceller och rusningen har inneburit förlängda köer hos länsstyrelserna gällande ansökningar om att installera solceller. För att minska väntetiden för de som ansöker om att bli solelsproducenter önskar regeringen öka stödet för solceller till nära 1,1 miljarder kronor år 2018 (en ökning med 170 miljoner kr jämfört med 2017).  Utöver minskade väntetider innebär även detta ytterligare investeringar i solceller som i sin tur innebär mer forskning och utveckling på området som härrör solenergi.

Stödet för installation av solceller kan sökas av både privatpersoner, offentliga organisationer och företag. Nivån på stödet beräknas utifrån de stödberättigade kostnaderna. Som mest kan man få ett bidrag på 1,2 miljoner kronor och de stödberättigade kostnaderna får inte uppgå till mer än 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

1 januari i år höjdes stödnivån från 20 till 30 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Se våra solcellspaket!

Läs mer här! (extern länk – SvD)