SolTechs Energy och SVEA Solar ingår samarbete

SolTechs Energy och SVEA Solar ingår samarbete

(Stockholm, 2017-11-22) SolTech Energy har tecknat samarbetsavtal med SVEA Solar gällande försäljning och löpande installation av SolTechs nya byggnadsintegrerade produkt ShingEl. Marknaden för estetisk solenergi är i sin linda, men bedöms ta stora marknadsandelar framöver. Published by: DI.se

SolTech Energy har som strategi att vara en innovatör, producent och leverantör av unika integrerade solenergilösningar som fyller flera funktioner i samma produkt. SolTech ShingEl är en produkt med privatmarknaden som målgrupp och därför finns ett behov av en stark partner inom försäljning och installation. SVEA Solar säljer och installerar solceller rikstäckande och är en av de ledande aktörerna på den svenska solcellsmarknaden.

SolTech Energys VD Frederic Telander i en kommentar:

  • För att möta ett allt större intresse från privatpersoner och bostadsrättsföreningar m.fl. kan vi nu hänvisa dessa kunder till SVEA Solar som är en rikstäckande solenergiinstallatör. Som tidigare meddelats har vi slutit avtal med Rexel som är en av världens ledande elgrossister. Genom avtalet med Rexel säkerställer vi distribution och den produktsupport som krävs gentemot solenergi-, bygg- och fastighetsbolag för en bred lansering av ShingEl. Genom samarbetet med SVEA får vi nu en helt komplett distributionsstrategi för den svenska marknaden och blir därmed riktigt slagkraftiga. SVEA Solar har på kort tid byggt upp ett imponerande företag och vi känner oss trygga med att de kommer att serva samtliga ShingEl kunder på ett förträffligt sätt.

SVEA Solars VD Erik Martinson i en kommentar:

  • Estetisk och byggnadsintegrerad solenergi är framtiden. Inom 4-5 år är det vår övertygelse att denna form av solenergi helt kommer att dominera marknaden. Vi har utvärderat de få liknande produkter som finns på marknaden och kommit fram till att ShingEl är bäst och vi är därför mycket nöjda med att SolTech har tecknat detta samarbetsavtal med oss.