Solcellsstaden i Florida och framtidens solcellsmaterial

Solcellsstaden i Florida och framtidens solcellsmaterial

En solskensstad växer fram i Florida

Det investeras i solceller mer än någonsin tidigare världen över! Detta syns bl.a. i de projekt som ämnar att skapa hållbara framtidsstäder som Babcock Ranch i Florida – en förort som har sin begynnelse i en vilja att skapa en självförsörjande och modern stadsdel. Idéen kläcktes för 10 år sedan av stadsdelens grundare Syd Kitson, en föredetta NFL-spelare med en förkärlek till hållbarhet och miljötänk. Efter första spadtaget har den idén vuxit till en förort med inflyttade invånare i nya solcellsdrivna hus i varierande storlek. Dessutom har de en helt egen solcellspark som tillsammans med takytorna ger en samlad effekt om 150 MW – solkraften laddar allt från självkörande bussar till mobiltelefoner.

“- Solkraften kommer till oss först och överskottet går ut till elnätet. Jag kan inte begripa hur det inte skulle vara en stor fördel för alla.”

Framtidens solcellsmaterial – perovskit

Dessutom utvecklas och revolutioneras solcellsteknologin snabbare än någonsin – organiska solceller är sannolikt framtidens fotovoltaik och materialet perovskit är en stor del av detta!
Materialet är billigare och mer miljövänligt att producera och mer effektiv än de sedvanliga material som används idag. Det som har stoppat detta material från att användas är dess innehåll av bly – något som nu inte längre är fallet!
Tack vare ny forskning och framsteg finns nu perovskit utan bly – detta tack vare Linköpings universitet och NTU i Singapore som i samarbete skapat en ny blyfri hinna på perovskitet.

Vi på SVEA Solar ser med spänning på när världen tar nytta av solcellerna och skapar ett hållbart samhälle för framtiden!

Läs artikel om solskensstaden här (extern länk – forskning.se)